אלוף קלמן מגן 5 | 033732708 | Tel Aviv | saronahub@gmail.com

© 2019 Proudly created by SaronaHub |  Terms of Use  |   Privacy Policy

מעודדים חשיבה יצירתית יזמית

אנו מעודדים את בני ובנות הנוער לחשיבה יצירתית ויזמית. ורוצים לעזור ולקדם את דור היזמים והיזמיות הבא!

בשרונהאב ניתן לקבל מעטפת שלמה לתמיכה בפרוייקט שלך. החל מהרצאות וסדנאות בנושאים שונים, עזרה בתחילת בניית התהליך וחיבור למנטורים מהתעשייה.