Search
  • saronahub - שרונהאב

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל בשרונה

שמי טופז, תלמידת כיתה י"א בבי"ס פלך בת"א. לאחרונה הבנתי כי בעוד כמה שנים, כאשר לא איהיה במסגרת חינוכית כלשהי, יהיה לי קשה הרבה יותר להרגיש חגים ומועדים, במיוחד את יום הזיכרון ויום העצמאות. כאשר חקרנו את הנושא קצת יותר לעומק גילינו כי זהו נושא אשר מפריע לרבים- ונראה כי למרות חשיבותו של יום הזיכרון והעובדה שהוא רלוונטי ונוגע כמעט לכל אחד, נראה כי זהו יום עבודה רגיל. ולכן- החלטנו לעשות מעשה במטרה להשרות קצת מהאווירה המיוחדת של היום הזה- החלטנו להוציא את הטקס מבית הספר אל המרחב הציבורי ולערוך טקס קהילתי.

בכדי להכין את הטקס יצרנו שיתוף פעולה מול שרונהאב- מרכז חדשנות ויזמות לנוער של עיריית ת"א-יפו, שעזרו לנו לאורך כל הדרך. קיבלנו אישורים רבים מהעירייה, מהמשטרה והזמנו את בתי העסק והעובדים הרבים שבשרונה לקחת חלק בטקס. יחד עם חברותיי עברנו על התוכן, השירים, הפירסום והתפאורה.

ההכנות היו ארוכות, אבל הבנו שהטקס הזה הולך להיות מיוחד כיוון שהוא מיועד לקהל הרחב ובעצם מחבר בין אוכלוסיות שונות ומעניק להם את האפשרות רגע לעצור ולהרגיש קצת מיום הזיכרון.

השיא של הטקס היה לדעתי כשנעצרה לידינו קבוצה גדולה של אנשים בכדי לשמוע את אמירת היזכור ולעמוד בצפירה.

התחלנו מסורת, ואני מקווה שגם בשנה הבאה נזכה לקיים טקס כזה.


0 views

אלוף קלמן מגן 5 | 033732708 | Tel Aviv | saronahub@gmail.com

© 2019 Proudly created by SaronaHub |  Terms of Use  |   Privacy Policy