Search
  • saronahub - שרונהאב

בדרכו של - פרוייקט הנצחת חללים

'בדרכו של...' הוא אתר אינטרנט להנצחת חללי צה"ל. האתר מרכז את סיפורי הנופלים בצורה אישית ונגישה, ובעיקר מתמקד באפשרות להנציח את כל חללי צה"ל-

כל חלל, בהתאם לאישיותו, תחביביו, תחומי עניין וכד'. האתר יאפשר לגופים/ארגונים/ אנשים פרטיים להקדיש ומיזמים שהם מבצעים לזכר חיילים כאשר המיזם מותאם לאופי החלל (לדוג': קייטנה לנוער בסיכון שתוקדש לזכר חייל שהתנדב עם נוער בסיכון). כך נאפשר הנצחה לכלל חללי צה"ל.


'בדרכו של...' זהו פרויקט הבנוי כולו על נוער. מסתבר, שגם כאשר יש חלום גדול והמון מוטיבציה סיוע והכוונה תמיד במקום. זכינו לשיתוף פעולה מדהים עם שרונהאב- יחד הפכנו חלום למציאות בנינו תוכנית פעולה מסודרת , קיבלנו ייעוץ ותמיכה אפילו בצד הטכני של הקמת האתר וכמובן שפרגנו לנו עם דלת פתוחה ומקום בו נוכל לעבוד. העובדה שהאתר היום באוויר היא הרבה בזכות הצוות המדהים של שרונהאב, אז תודה!


319 views0 comments